SOŁECTWO GŁOWIENKA

- glowienka.gif

Powierzchnia: 733 ha

Liczba ludności: 2292

  • kobiety: 1165
  • mężczyźni: 1127
Obraz na stronie glowienka-teresa_sirko.jpg

Sołtys: Teresa Sirko

tel. 604 832 209

Sołtys pełni swój dyżur w każdy czwartek miesiąca w godzinach 17.00-19.00 w Biurze Sołeckim przy ul. św. Jana 10.

 


Rada Sołecka:

  • Bieszczad Jan
  • Cisowska Henryka
  • Drobek Izabela
  • Kopacz Sławomir
  • Lenik Janusz
  • Pirga Piotr
  • Staroń Robert
Wieś, pierwotnie nosząca nazwę Glovinka, powstała równocześnie z Krosnem, około 1340 r. Pierwsze pisane o niej wzmianki pochodzą z 1445 r. Jest oddalona od Krosna o 4 km. U zarania swego istnienia była własnością królewską, stanowiącą wyposażenie wójtostwa miasta Krosna. Położona jest w dolinie rzeki Lubatówki na powierzchni 733 ha. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, dom ludowy, biblioteka, przedszkole, parafia rzymskokatolicka, ośrodek zdrowia, OSP, klub sportowy. Już w XVIII w. stwierdzono występowanie na terenie Głowienki złóż ropy naftowej. We wsi zachowały się nieliczne stare drewniane chaty, głównie z początku lat międzywojennych XX w. oraz przydrożne kapliczki.
Skip to content