Informacje

Remontowane będą drogi w Rogach i Głowience

100 tys. złotych (5 maja br.) otrzymała  Gmina Miejsce Piastowe ze środków Województwa Podkarpackiego. Wyremontowane zostaną drogi wewnętrzne na łącznym odcinku ponad pół kilometra. 

Dotacja przyznana została w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę dróg wewnętrznych w Rogach i Głowience.

W Rogach

W Rogach przebudowana zostanie droga boczna od ul. Szkolnej w Rogach: na długości – 223 metrów (w km 0+004-0+227) zostanie wyasfaltowana. W 2019 roku droga ta w części (na dz. o nr ewid. 1973) została wyremontowana poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia i nawierzchni z klińca. W roku bieżącym planuje się kontynuację prac, polegających na ułożeniu nawierzchni mineralno – bitumicznej. Z kolei na nieremontowanym dotychczas odcinku drogi (zlokalizowanym na działce o nr ewid. 1931/1.) wykonana zostanie podbudowa z kruszywa i położona nawierzchnia mineralno–bitumicznej). Łączna długość przebudowy wyniesie 223 m.

 

Obraz na stronie zalacznik_do_zgloszenia.jpg

 

Obraz na stronie rogi_ul._szkolna.jpg Obraz na stronie rogi_ul._szkolna_2.jpg

 

Ulica Polna w Głowience

W Głowience wyremontowana zostanie ul. Polna (zlokalizowana na działkach o nr ewid. 432/6, 432/3, 432/2). Zakres prac będzie obejmował remont 322-metrowego odcinka drogi (w km 0+080 – 0+402). Prace będą polegały na ułożeniu warstwy nawierzchni z tłucznia i klińca.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

Obraz na stronie glowienka_ul._polna_3.jpg

UG
Skip to content