Informacje

Zamiast przyjść do urzędu – zadzwoń!

W związku z zaistniałą sytuacją w całym kraju, mającą na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się koronawirusa, w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe czasowo ograniczna się przyjmowanie klientów. 

Przypominamy, że wszystkie sprawy załatwiane będą wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta na parterze. Prosimy w miarę możliwości o ograniczne bezpośredniego kontaktu i załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Poniżej podajemy numery telefonów oraz e-maile do osób, z którymi można kontaktować się w sprawach urzędowych.

 

Nazwa referatu

Osoba odpowiedzialna

Numer telefonu i e-mail

  Urząd Stanu Cywilnego   Małgorzata Wilk

519 531 169 | 13 430 97 31
usc@miejscepiastowe.pl

  Krzysztof Mercik

519 531 156 | 13 430 97 33  sekretarz@miejscepiastowe.pl

  Podatki   Edyta Guzik

13 430 97 58
eguzik@miejscepiastowe.pl

  Ewidencja ludności i dowody   osobiste  

Elżbieta Kołodziejczyk

 

519 531 150 | 13 430 97 30  ekolodziejczyk@miejscepiastowe.pl

  Biuro Obsługi Rady Gminy   Tristan Wojtuń

798 833 420 | 13 430 97 37 rada.gminy@miejscepiastowe.pl

  Mariusz Dynowski

519 531 159 | 13 430 97 38 mdynowski@miejscepiastowe.pl

  Działalność gospodarcza i BHP   Robert Zajdel, Monika Bełch

519 531 161 | 13 430 97 35  mbelch@miejscepiastowe.pl
zajdel@miejscepiastowe.pl

  Gospodarka odpadami   Aneta Charzewska

519 531 157 | 13 430 97 50 acharzewska@miejscepiastowe.pl

  Inwestycje   Bernadeta Jurczak

519 531 137 | 13 430 97 53
bjurczak@miejscepiastowe.pl

Zagospodarowanie przestrzenne   Andrzej Szajna

13 430 97 51
szajna@miejscepiastowe.pl

  Przetargi   Agnieszka Ulanowska

13 430 97 55
aulanowska@miejscepiastowe.pl

  Wycinka drzew  Beata Bodzioch – Kaznowska

798 833 429 | 13 430 97 55
bbodzioch-kaznowska@miejscepiastowe.pl

  Biuro Rozwoju Gminy  Alicja Lejtnar

512 257 406 | 13 430 97 64  alejtnar@miejscepiastowe.pl

  Informatycy  Paweł Litwin

519 531 153 | 13 430 97 63
litwin@miejscepiastowe.pl

  Zarządzanie kryzysowe  Bernarda Binkowicz

519 531 152 | 13 430 97 62 bbinkowicz@miejscepiastowe.pl

                                                                                                                                                          UG
Skip to content